For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

سمینار کارشناسی ارشد

ناریخ ارائه های از اواسط فروردین ماه سال 1397

تاریخ ارائه ها در صورت عدم داوطلب بودن دانشجویان بصورت تصادفی تعین خواهد شد.

پیش نیازها: 

طبق برنامه اعلام شده از طرف گروه و آموزش

سیاست نمره دهی: 

.10نمره : کیفیت سخنرانی ارائه شده

8 نمره :کمیت و کیفیت  گزراش مکتوب

2 نمره: کیفیت مقاله مروری مستخرج از سمسینار

برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این خصوص حتما فایل پیوست را مطالعه فرمائید . ضمنا دو فایل دیگر نیز آنده نزدیک اضافه خواهد شد که مطالعه آنها حتما به شما عزیزان توصیه می نمایم

دستیار آموزشی: 

همکاران محترم گروه و دانشکده

زمان بندی کلاس: 

چهار شنبه ها از  ساعت 15:30اغایت 17:00

هر دانشجو  16 دقیقه فرصت ارائه مطالب خویش را خواهد داشت

فایل ها: 
Term: 
پائیز 1394
Grade: 
Graduate